sobota, 2 marca 2013

Coaching grupowy dla Dyrektorów "Dr.Nona"

Nie zważając na to, że popularność coachingu w Polsce rośnie z dnia na dzień, wiele osób nie zna definicji tego pojęcia. 

Coaching często jest mylony z treningiem, szkoleniem, warsztatami albo doradztwem.

Opiera się on natomiast na inteligencji emocjonalnej człowieka.

Coach obserwuje osobę szkoloną w trakcie wykonywania pracy, pomaga w samoocenie, udziela informacji zwrotnych służących korygowaniu działań oraz wspiera w opracowywaniu nowych strategii postępowania.

Amerykański psychiatra Milton Erickson opisał historię, która wykorzystywana jest w choacingu, jako metafora, pokazująca jego sens.

„Pewnego dnia, na podwórko gospodarstwa, w którym zamieszkiwałem będąc jeszcze dzieckiem, przywędrował nieznany koń.
Nikt nie wiedział skąd przybył, nie miał również na sobie żadnego oznaczenia, które mogłoby pomóc w ustaleniu jego pochodzenia. Nie mogło być mowy o zatrzymaniu konia, ponieważ z pewnością do kogoś należał. 

Mój ojciec zdecydował odprowadzić go do domu.
Wsiadł na niego, wyprowadził na drogę i po prostu zaufał, że instynkt poprowadzi konia do jego domu. Interweniował jedynie, gdy koń schodził z drogi i zaczynał jeść trawę, albo zbaczał z pola- wtedy prowadził go z powrotem na drogę. 

W ten sposób koń szybko wrócił do swego właściciela. Właściciel, ujrzawszy konia nie krył zaskoczenia i zapytał ojca: ''Skąd wiedział Pan, że koń pochodzi właśnie stąd i należy do nas?'' 
Na to usłyszał odpowiedź: ''Nie wiedziałem tego, to koń wiedział! Ja tylko pilnowałem, żeby nie zszedł z drogi”.”

Coaching zakłada, że każdy człowiek zna „własną drogę”, a coach-trener wspiera osobę w odnalezieniu właściwej drogi oraz towarzyszy w dążeniu do celu.  

Od marca zaczynamy cykl spotkań dla Dyrektorów „Dr.Nona”.
Włącz się, razem z nami, w interaktywny proces, który zwiększy efektywność działania i przyśpieszy tempo Twojego rozwoju.

Jesteś Dyrektorem „Dr.Nona” ? Zapisz się na coaching grupowy.
Temat pierwszego spotkania: ”Cele, planowanie i realizacja.”
Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Dr.Nona”
16 marca 2013 od 11.30 do 14.30
Spotkanie poprowadzą Paweł i Natalia Samarec

Warunki udziału:
- posiadasz status Dyrektor „Dr.Nona”
- jesteś w strukturze Pawła i Natalii Samarec (nie ma znaczenia w jakiej linii)
- masz 100 punktów osobistych w marcu 2013 roku
- zgłosiłeś swój udział do dnia 14.03.2013

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza