czwartek, 24 maja 2012

Notatki ze szkolenia.

W zeszłym tygodniu 17.05.2012 odbyło się bardzo dobre szkolenie internetowe Włodzimierza Girszanowa pt. „Rodzaje planowania w biznesie „Dr.Nona” z praktycznymi przykładami.

Wiem, że wiele osób nie mogło uczestniczyć w nim z powodu nieznajomości języka rosyjskiego. 

Dlatego, z początku chciałam udostępnić skrót swoich notatek z tego szkolenia, jednak przemyślałam sprawę i opracowałam własny materiał, w oparciu o to szkolenie, w taki sposób, żeby był on przyjazny dla każdego polskiego dystrybutora.

Podstawą osiągnięcia sukcesu w biznesie jest planowanie.
Trzy rodzaje planowania:
Strategiczne (długoterminowe) – na 2-3 lata.
Taktyczne (średnioterminowe) - na 0,5 – 1 rok.
Bieżące (krótkoterminowe) – na 1-90 dni.

Planowanie długoterminowe:
Strategiczne planowanie to droga do celu.
Planuję rozwój swojej kariery. Jaki status chcę osiągnąć za 2-3 lata? Jaki obrót sprzedażowy chcę uzyskać po 2-3 latach? Jaki bonus chcę otrzymywać za 2-3 lata?

Planuję duże przedsięwzięcia własne i firmowe, które pomogą mi w motywacji ludzi z własnej struktury dystrybucyjnej i realizacji celów finansowych:
- podsumowanie roku;
- duże szkolenia liderskie w kraju i za granicą;
- przedsięwzięcia międzynarodowe.

Przykład Strategicznego planowania:
Za trzy lata chcę osiągnąć status Master –Dyrektora z globalnym obrotem 25000- 30000 GVU .=>
Po trzech latach muszę mieć w pierwszej linii minimum dwóch Grup dyrektorów z obrotem Globalnym 9 000 – 10 000 punktów i dwóch Dyrektorów z obrotem grupowym lub globalnym 3 000- 3 500 punktów. =>

Ustalić z kluczowymi osobami ich plany strategiczne, zmotywować do udziału we wszystkich przedsięwzięciach firmowych i szkoleniach sponsora.=>

Pokazać Dyrektorom korzyści z wykonania programu Platinum.=>

Ogłaszać dodatkowe indywidualne promouszen.
Prawidłowe wykorzystanie promouszen ułatwia drogę strategicznego planowania.

Taktyczne planowanie:
To przede wszystkim, prawidłowe wykorzystanie, dla rozwoju własnego biznesu, dużych informacyjno-motywacyjnych przedsięwzięć firmowych i sponsorskich.

Przykład średnioterminowego planowania (0,5- 1 rok)
Cel: zwiększyć status => zwiększyć ilość ludzi w strukturze i ilość ich zamówień =>zorganizować udział swoich konsultantów i klientów w bieżących informacyjno- promocyjnych przedsięwzięciach.


Styczeń
Moskiewski college-informacja, motywacja.
Podsumowanie roku z biznes Maratonem – uznanie, motywacja, informacja, sponsoring
Luty
Szkolenie M i D-informacja, motywacja
Marzec
Europejska wiosna-
Informacja, motywacja dla lidera
Kwiecień
Ogólnomiastowy biznes Maraton lub prezentacja- informacja, sponsoring
Maj
Szkolenie M i D- informacja, motywacja

Czerwiec
Urlop liderów - motywacja
Lipiec
Sierpień
Ogólnomiastowy biznes Maraton lub prezentacja – informacja, sponsoring
Wrzesień
Szkolenie dla M i D – informacja, motywacja
Październik
Jałta – motywacja, informacja
Listopad
Grudzień
Szkolenie świąteczne – sponsoring
Analiza pracy za rok
v  Tabele trzeba uzupełnić o przedsięwzięcia swojego sponsora i własne. Warunkiem realizacji średnioterminowych celów, jest udział dystrybutorów
w dużych informacyjno-motywacyjnych przedsięwzięciach - co najmniej raz
na dwa miesiąca.

Bieżące planowanie polega na określeniu:
1.   Ile czasu codziennie poświęcam temu biznesowi?
2.   Co konkretnie robię:
ü  Jaką literaturę czytam?
ü  W jakich przedsięwzięciach biorę udział?
ü  Ile kontaktów robię codziennie?
ü  Ile spotkań robię codziennie?
ü  Kiedy pracuję ze sponsorem?

Kilka dodatkowych wskazówek:
Większość naszych celów życiowych i biznesowych, to cele długoterminowe.
Rozłóż je na proste czynności i podziel na cele krótkoterminowe - znacznie
łatwiej wtedy jest ułożyć plan działań.

Stwórz system pracy.
Bez systemowy styl życia – to życie po inercji.
1.   Organizuj własne miejsce pracy. Jeśli pracujesz w domu, niekoniecznie to musi być gabinet, jeśli brakuje Ci na niego miejsca. Wystarczy, że masz biurko, „własny kąt”, przeznaczony do pracy. Utrzymuj porządek w papierach, wykorzystując narzędzia do segregowania dokumentów.

2.   Planuj działania zapisując je w kalendarzu.

3.   Naucz się delegować obowiązki innym osobom w swoim biznesie i w rodzinie. Nie musisz, a nawet nie powinieneś robić wszystko sam. Skup się na zadaniach strategicznych, a drugorzędne przekaż innym.

4.   Zaplanuj czas wolny, odpoczynek. Jest to konieczne dla zwiększenia efektywności pracy. Kiedy odpoczywa ciało - następuje przypływ nowych sił, kiedy odpoczywa umysł –przypływ nowych pomysłów.

5.   Zaplanuj następny dzień, poprzedniego dnia wieczorem. Najważniejsze sprawy zaplanuj na taki czas, kiedy nikt Ci nie przeszkodzi i będziesz mógł się skupić. 

6.   Bądź systematyczny w działaniach.
Powodzenia!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza