środa, 8 grudnia 2010

Czym jest motywacja?

Słowo motywacja składa się z dwóch części: Motyw i Akcja.
Aby podjąć określone działanie (akcję), trzeba mieć do tego odpowiednie motywy.
W tłumaczeniu z łacińskiego słowo motywacja oznacza wprawiać w ruch, popychać.
Istnieje dwa podstawowe rodzaje motywacji: wewnętrzna i zewnętrzna.

Zewnętrzna motywacja
 - to wzbudzenie potrzeb w innej osobie, po przez stosowanie nagród lub kar.  Zewnętrzna motywacja w biznesie MLM - jest to umiejętna praca ze strukturą w celu pobudzenia jej do działania.
Gdzie otrzymujemy motywacje zewnętrzną?
- Na dużych przedsięwzięciach firmowych;
-  na szkoleniach i treningach;
-  w rozmowach z doradcą;
-  przy kontaktach z liderami i ludźmi sukcesu; 
-  z książek, audio i wideo materiałów.

Istnieje wiele sposobów, aby utrzymać motywację w grupie na wysokim poziomie. Nie chodzi mi o rożne techniki NLP i hipnozę. Istnieje wiele innych prostych i dostępnych dla każdego sposobów. Uważam, że każdy lider MLM powinien nauczyć się motywować własną strukturę, jednak motywację zewnętrzną traktować, jako dodatkowy element, a nie podstawę pracy z grupą.

Jest ona konieczna w stosunku do osób, które nie posiadają motywacji wewnętrznej, mają duże wątpliwości i obawy. Dlatego, najistotniejsza w działaniu każdego lidera, jest pomoc członkom własnego zespołu w wypracowaniu motywacji wewnętrznej, zrozumieniu, a czasami nawet stworzeniu własnych Marzeń.  

Dale Carnegie napisał: „Na ziemi istnieje tylko jeden sposób zmuszenia kogoś, by robił to, czego pragniemy – musi sam chcieć to robić.” 

Kluczowym momentem motywacji powinna być fascynacja.
Człowiek zafascynowany ideą, jest bardziej pewny siebie, wierzy we własne siły i umiejętności. W jego głowie ciągle powstają nowe pomysły. Potrafi mówić o tym emocjonalnie i z przekonaniem.

Własny przykład jest bardziej przekonywujący i motywujący, niż same słowa. Kiedy zespół obserwuje swojego lidera w akcji i widzi rezultaty jego działania- słowa już nie są potrzebne. W tym momencie pojawia się wewnętrzna motywacja. Żywy przykład jest o wiele skuteczniejszy niż słowa i przekonania.

Dla tego lider powinien każdą motywacje w strukturze zaczynać od siebie. Musisz być o krok przed swoimi ludźmi. Jeśli chce żeby inni zapraszali więcej osób do własnych zespołów, powinien najpierw zrobić to sam, pokazując swoje działania i chwaląc się rezultatami.

Zawsze trzeba pamiętać o wyróżnianiu swoich partnerów biznesowych, podkreślając ich sukcesy, chwaląc za osiągnięcia. Koniecznie, trzeba to robić publicznie. To wzmocni ich wiarę w prawidłowości działań i zachęci do dalszych kroków, jak również posłuży kolejnym przykładem i motywacją dla pozostałych.

Zachęcanie partnerów do powtarzania naszych działań po przez pokazywanie własnych rezultatów – to podstawa działania w MLM, na tym właśnie polega duplikacja.

Wewnętrzna motywacja- to mechanizm, który codziennie napędza nas do działań, niezależnie od humoru, samopoczucia, pogody, cudzej opinii i innych przyczyn zewnętrznych. Wewnętrzną motywacją jest nasz cel, to, do czego chcemy dążyć.

Im większe prawdopodobieństwo sukcesu, tym większa będzie motywacja. Dlatego właśnie, trzeba skonkretyzować własny cel i opracować dokładny plan jego realizacji. Żeby motywacja nie zgasła, powinniśmy cały czas mieć w głowie i przed oczami (np.: w postaci „Tablicy marzeń”) wizjętego, jakie powinno być nasze życie.

Kolejnym napędem do dalszych działań są rezultaty, jakie osiągamy. A te z kolei zależą od ilości działań. Pracujmy, więc tyle, żeby móc zobaczyć rezultat. Nauczmy się też zauważać własne sukcesy, zapisywać i chwalić się nimi.

Bardzo pomocne w realizacji celów i utrzymaniu wysokiego poziomu samomotywacji jest stworzenie odpowiedniego informacyjnego pola: słuchanie audiobooków, oglądanie inspirujących płyt, czytanie tematycznych książek, udział w szkoleniach, rozmowy z ludźmi, którzy osiągnęli sukces. To wszystko powoduję, że pojawiają się nowe pomysły, a małe porażki lub niepowodzenia, nie zniechęcają do dalszych działań.

O tym dokładniej napiszę w innym artykule.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz